Uwzględniając konieczność dostosowania się do wymogów Klientów szczególny nacisk kładziemy na profesjonalne wykonywanie obowiązków przez pracowników ochrony.

 

Dla osiągnięcia tego celu skuteczną, stosowaną przez naszą Firmę metodą, są nieustające szkolenia pracowników i kadry kierowniczej.

 

Przed podjęciem obowiązków pracownicy ochrony uzyskują niezbędną do wykonywania zadań wiedzę
z zakresu:

  • obowiązków pracownika ochrony
  • prawnych uwarunkowań działań pracownika ochrony
  • zasad ochrony obiektów i zagrożeń bezpieczeństwa  w obiektach
  • zasad obsługi urządzeń i systemów alarmowych
  • podstawowych technik interwencyjnych
  • zasad udzielania pierwszej pomocy
  • przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych
  • zasad przeprowadzania ewakuacji.